Przedsiębiorstwa zwane inaczej podmiotami gospodarczymi to jednostki produkujące dobra lub oferujące usługi. Ich funkcjonowanie to dość skomplikowany proces, który wedle polskiego prawa regulowany jest szeregiem norm i przepisów.

Przedsiębiorstwo jako odrębna prawnie jednostka

Chociaż termin brzmi enigmatycznie to jego interpretacja jest całkiem prosta. Według polskiego prawa zasady funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych regulowana jest ustawami i normami wyznaczającymi kryteria działalności oraz jego odrębności i gospodarowania finansami.
Odrębność jednostki oznacza, że jego zasady funkcjonowania oraz obszar tej działalności muszą być zgodne z obowiązującymi na terenie państwa przepisami i normami prawnymi.
Odrębność finansowa oznacza, że podmiot posiada samodzielność ekonomiczną, a dochody i koszty jakie generuje są dokładnie analizowane i monitorowane wewnątrz komórki.

Przedsiębiorstwo to firma – nie!

Chociaż potocznie przyzwyczajono się do określania przedsiębiorstwa mianem firmy, niestety z prawnego punktu widzenia terminy te nie są synonimami i stosuje się je w odniesieniu do jednostek o różnych profilach działalności. Firma charakteryzuje się tym, że firma może stanowić część przedsiębiorstwa, ale nie jest to obowiązek. Firma jest po prostu działalnością gospodarczą przedsiębiorcy o charakterze zawodowym.