Prywatyzacja przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa to jednostki gospodarcze zajmujące się określonym profilem działalności produkcyjnej lub usługowe. Ich funkcjonowanie regulują ustawy i przepisy zgodne z obowiązującym przez państwo prawem. Kiedyś były własnością Skarbu Państwa, jednak wraz ze zmianami ustroju zostały przekształcone w jednostki prywatne. Ten proces nazywamy prywatyzacją.

Przedsiębiorstwa i ich charakterystyka

Przedsiębiorstwo najprościej rzecz ujmując to jednostka gospodarcza, zajmująca się działalnością produkcyjną lub usługową. W języku potocznym często określana jest mianem firmy, jednak z prawnego punktu widzenia jest to błędem. Oznacza to, że firma może być częścią przedsiębiorstwa, ale może również funkcjonować jako jednostka niezależna będąca działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

Rodzaje przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, czyli jednostki oferujące dobra lub usługi w odniesieniu do formy organizacji prawnej klasyfikowane są w następujący sposób. Rodzaje przedsiębiorstw i ich formy organizacyjno – prawne 1. Przedsiębiorstwa państwowe – to jednostki, których jedynym posiadaczem jest Skarb Państwa. Podmiot ten może zostać poddany komercjalizacji i w jej wyniku przekształcić się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.…