Prywatyzacja przedsiębiorstw

Prywatyzacja przedsiębiorstw

21 września 2016 Wyłączono przez Jack

Przedsiębiorstwa to jednostki gospodarcze zajmujące się określonym profilem działalności produkcyjnej lub usługowe. Ich funkcjonowanie regulują ustawy i przepisy zgodne z obowiązującym przez państwo prawem. Kiedyś były własnością Skarbu Państwa, jednak wraz ze zmianami ustroju zostały przekształcone w jednostki prywatne. Ten proces nazywamy prywatyzacją.

Czym jest prywatyzacja przedsiębiorstwa?

Prywatyzacja to proces polegający na takim przekształceniu majątku, aby to co do tej pory należało do Skarbu Państwa mogło być przekazane podmiotom prywatnym. Dzieje się tak za sprawą przekazania majątku lub jego sprzedaży. W Polsce ten proces został przeprowadzony w znacznej skali wraz z upływem komunizmu czyli po roku 1989.

Czy prywatyzacja jest korzystna?

Analizując proces łatwo można wywnioskować, że ten proces jest korzystny. Przedsiębiorstwu z kapitałem prywatnym łatwiej jest dostosować się do wymogów obecnych na rynku. Zdarzało się także, że przedsiębiorstwa państwowe były obiektem rozgrywek politycznych co bardzo negatywnie wpływało na ich funkcjonowanie i rozwój. Takie działanie nierozerwalnie łączyło się ze stratami majątku państwowego, a to mogło owocować pogłębianiem się kryzysu gospodarczego.