Przedsiębiorstwa i ich charakterystyka

Przedsiębiorstwa i ich charakterystyka

11 marca 2016 Wyłączono przez Jack

Przedsiębiorstwo najprościej rzecz ujmując to jednostka gospodarcza, zajmująca się działalnością produkcyjną lub usługową. W języku potocznym często określana jest mianem firmy, jednak z prawnego punktu widzenia jest to błędem. Oznacza to, że firma może być częścią przedsiębiorstwa, ale może również funkcjonować jako jednostka niezależna będąca działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

Klasyfikacje przedsiębiorstw

Najczęściej stosowana klasyfikacja przedsiębiorstw to taka, której podstawą jest wielkość jednostki, jej profil działalności lub forma własności.

1. Mikroprzedsiębiorstwa -to podmioty, które zatrudniają nie więcej niż dziewięciu pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza dwóch milionów euro.

2. Małe przedsiębiorstwa – w których liczba zatrudnionych pracowników mieści się w granicy pomiędzy 10 do 49 osób, a ich roczny obrót nie przekracza dziesięciu milionów euro.

3. Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniają od 50 do 249 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro.

4. Duże przedsiębiorstwa – pozostałe przedsiębiorstwa przekraczające normy stosowane dla jednostek średnich to jednostki określane jako „duże”.

5. Przedsiębiorstwa państwowe – będące własnością Skarbu Państwa.

6. Przedsiębiorstwa prywatne – pozostające w rękach prywatnych inwestorów.

7. Przedsiębiorstwa komunalne.

8. Przedsiębiorstwa produkcyjne.

9. Przedsiębiorstwa usługowe.