Dlaczego warto korzystać z usług firm windykacyjnych?

Dlaczego warto korzystać z usług firm windykacyjnych?

23 marca 2022 Wyłączono przez Jack

Wiele firm przyznaje, że zmaga się z nieuczciwymi klientami, którzy nie płacą na czas swoich zobowiązań. Jedna nieopłacona faktura nie jest wielkim problemem, jednak kiedy jest ich więcej, mogą pojawić się problemy z płynnością finansową niedużej firmy. W takiej sytuacji nie ma co czekać i najlepiej zdecydować się na profesjonalne usługi windykacyjne. Wiele firm obsługuje dziś tego typu zadłużenia, wyręczając w ten sposób wierzycieli. Co prawda usługi kosztują, jednak wierzyciel nie musi sam podejmować żadnych czynności i kontaktować się z dłużnikiem.

Jak wygląda proces windykacji zadłużenia?

Aby móc rozpocząć proces odzyskiwania długu, najpierw należy poinformować o nim zobowiązanego. Pierwszym krokiem powinno być skierowanie oficjalnego wezwania do zapłaty. Firmy często prowadzą monitoring płatności faktur, który przypomina o terminach płatności oraz o bieżących zobowiązaniach, jednak dopiero pisemne wezwanie będzie dla sądu dokumentem, który poświadczy, że zadłużony był informowany o zaistniałym przeterminowanym zobowiązaniu. Kolejne wezwanie może być już wezwaniem przedsądowym, w którym informuje się dłużnika o tym, że w przypadku braku płatności, sprawa zostanie skierowana na etap postępowania sądowego.

Profesjonalne usługi windykacyjne

Decydując się na współpracę z firmą windykacyjną nie trzeba martwić się wszystkimi formalnościami, ponieważ dopełnią ich specjaliści. Wystarczy przekazać im wszystkie niezbędne informacje i dane, a windykatorzy niezwłocznie przystąpią do działania. Zwykle rozpoczynają od skierowania odpowiedniego wezwania oraz podjęcia kontaktu telefonicznego. Jeśli takie działania są nieskuteczne, z czasem windykator może się pojawić u zobowiązanego osobiście, aby porozmawiać o możliwych rozwiązaniach. Ostatecznością jest skierowanie sprawy do sądu w celu uzyskania klauzuli wykonalności dla tytułu wykonawczego. Egzekucją takiego długu zajmuje się już komornik. Ten z pewnością naliczy dodatkowe koszty.