Czym właściwie jest przedsiębiorstwo?

Czym właściwie jest przedsiębiorstwo?

11 stycznia 2016 Wyłączono przez Jack

Przedsiębiorstwa zwane inaczej podmiotami gospodarczymi to jednostki produkujące dobra lub oferujące usługi. Ich funkcjonowanie to dość skomplikowany proces, który wedle polskiego prawa regulowany jest szeregiem norm i przepisów.

Przedsiębiorstwo jako odrębna prawnie jednostka

Chociaż termin brzmi enigmatycznie to jego interpretacja jest całkiem prosta. Według polskiego prawa zasady funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych regulowana jest ustawami i normami wyznaczającymi kryteria działalności oraz jego odrębności i gospodarowania finansami.
Odrębność jednostki oznacza, że jego zasady funkcjonowania oraz obszar tej działalności muszą być zgodne z obowiązującymi na terenie państwa przepisami i normami prawnymi.
Odrębność finansowa oznacza, że podmiot posiada samodzielność ekonomiczną, a dochody i koszty jakie generuje są dokładnie analizowane i monitorowane wewnątrz komórki.

Przedsiębiorstwo to firma – nie!

Chociaż potocznie przyzwyczajono się do określania przedsiębiorstwa mianem firmy, niestety z prawnego punktu widzenia terminy te nie są synonimami i stosuje się je w odniesieniu do jednostek o różnych profilach działalności. Firma charakteryzuje się tym, że firma może stanowić część przedsiębiorstwa, ale nie jest to obowiązek. Firma jest po prostu działalnością gospodarczą przedsiębiorcy o charakterze zawodowym.