Zamówienia publiczne

11 lutego 2014 Wyłączono przez Jack

Zamówienia publiczne najprościej rzecz mówiąc, są po prostu jedną z form dokonywania zakupów przez różnorodne organy administracyjne. Odpowiednie ustawy o zamówieniach publicznych regulują między innymi zasady oraz tryb udzielania zamówień publicznych. W ustawach tych możemy znaleźć przyjętą definicję zamówienia publicznego. W uproszczeniu można przyjąć, że zamówienia publiczne to nic innego jak procedury (określone przepisami prawa), które podmiot dysponujący funduszami publicznymi musi stosować przy wyborze odpowiedniego oferenta. To właśnie zastosowanie tych procedur ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

Najważniejsze zadania zamówień publicznych

Głównym zadaniem zamówień publicznych, jest przede wszystkim zagwarantowanie równego traktowania oraz uczciwej konkurencji między wykonawcami. Nadrzędnym zadaniem zamówień publicznych jest również zapewnienie uczciwości oraz efektywności w wydatkowaniu pieniędzy publicznych.

Pamiętać należy o tym, że postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego zawsze musi być jawne, chociaż

istnieją pewne wyjątki, które dokładnie zapisane są w ustawie. Przyjęto również niepisaną zasadę,

że postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się zazwyczaj w formie pisemnej i w języku polskim.

Po więcej informacji zapraszamy na http://www.pierog.pl/.